Insinööri

_______________________________________________________

Metsätalousinsinöörin ammattiosaamiseen kuuluu luonnonvara-alan tiedot ja taidot ekologiasta, metsänhoidosta, puunhankinnasta, luonnonhoidosta, metsäsuunnittelusta ja metsän liiketoimintaosaamisesta.

Metsätalousinsinööri toimii tyypillisesti asiantuntija-, työnjohto-, koulutus-, neuvonta- ja suunnittelutehtävissä. Usein tehtävät ovat projekteja, joissa tarvitaan asiakaspalvelutaitoja niin metsänomistajien, metsäyhtiöiden kuin viranomaisten ja metsäalan ammattilaistenkin suuntaan. Metsätalousinsinöörin ammattinimikkeitä voivat olla metsäasiantuntija, metsäasiakasvastaava, korjuuesimies, hankintaesimies, ostoesimies, metsäsuunnittelija, puistomestari, erikoissuunnittelija, logistiikkaesimies ja metsäpalveluyrittäjä.

Uusina ulottuvuuksina metsätalousinsinöörille ovat biometsätalous, metsäalan innovaatiotoiminta, uusiutuvat luonnonvarat ja metsän kestävä käyttö. Metsäinsinöörejä tarvitaan usealla toimialalla, kuten metsäteollisuusyrityksissä, tutkimus- ja koulutusorganisaatioissa, metsätalouden kehittämisyksiköissä ja julkishallinnon organisaatioissa, bioenergia-, metsäteknologia- ja paikkatietoyrityksissä ja metsäpalveluyrityksissä. Metsäala kaipaa lisäksi startup-yrityksiä, joihin metsätalousinsinööreillä on vahva käytännöllinen ja teoreettinen perusta.

Metsakellinta emannanpuukko
Keskipohjalainen emännänpuukko. Takoja Pohjoismaiden seppämestari Eino Vähävesi.
Taottu Mirjalle 1997.

Minä olen metsätalousinsinöörikisälli, siis varttia vaille insinööri. Ehdin opiskella Rovaniemen metsäoppilaitoksessa – nykyisin Lapin ammattikorkeakoulu – 20 kuukautta, kun pääsin Helsingin yliopiston maa- ja metsätaloustieteelliseen tiedekuntaan opiskelemaan metsänhoitajaksi. Aiempi metsurinkoulutus ja hyvään vauhtiin päässyt insinöörikoulutus antoivat innostuksen jatkaa metsäalalla.

Metsäalan viime aikojen teknologinen ja digitaalinen kehitys on pitänyt minua ahkerana seuraamaan metsän teollista kehitystä, etenkin mekaanisen puunkorjuu- ja markkinointipuolella. Olen mukana kehittäjätiimissä valmistelemassa digitaalisia ja ergonomisia wearables-asuja ja -asusteita metsätoimijoille. Samoin metsäalan älypuhelinohjelmistojen kehitys on minun startup-ulottuvuuteni, jossa kehittelemme ohjelmistoja ja applikaatioita metsän eri käyttäjäryhmille.

Digitaalisuus ja teknologia, ja erityisesti niiden kehitysprojektit, ovat minussa se insinöörikisälli, joka haluaa uusien konkreettisten ratkaisujen tulevan metsän käyttäjien ja metsästä nauttivien saataville.

Napakalla viimeistelyllä voisin yhdistää metsuri-maisterin taitoni ja tietoni moderniksi insinööri-visonääriksi ja -startupperiksi alan oppilaitoksessa. Voisin tehdä myös yhteistyötä AMK-oppilaitosten kanssa teknologia- ja tietojärjestelmäkehityksessä, sillä nyt on oikea aika valloittaa ihmisten kiinnostus metsää kohti – metsähän on tuhannesti moniulotteisempi muinaisen ja uuden ymmärryksen vuoksi. Mitä olisivatkaan kymmenen uutta sensoria ja tekoäly Ponssen harvesterissa tai moottorisahassa! Tarjoaisimme dataa ja herkän kosketuksen aina kenttäkerroksen kanervista lähtien, männynneulasten ja tukki- sekä erikoispuun kautta puusepälle ja sahalle.

Mirja Metsätalousinsinöörikisälli

Metsakellinta

Tarinoita