Metsuri

_______________________________________________________

Metsuri on metsänhoidon ja metsätalouden käytännön ammattilainen. Metsurin työtehtäviin kuuluu muun muassa puiden kaato, karsiminen ja pinoaminen. Hän kylvää tai istuttaa puut hakkuualueille, raivaa vesakot ja hoitaa taimikot. Työssään metsuri käyttää monenlaisia koneita ja laitteita, kuten moottorisahaa, raivaussahaa, vesuria, kirvestä, pinotavarasaksia ja kaatovänkäriä. Kahvi- ja ruokailutauolla hyvä puukko on tarpeen.

Metsurilla on työssään aina asianmukaiset turvavaatteet ja -välineet. Kehitys on tällä alalla ollut huimaa jopa niin, että voimme vielä odottaa digitaalisuuden, tietotekniikan ja tekoälyn tuovan metsurille uuden tulevaisuuden. Metsurin tietotaito ja inhimillinen ote on tulevaisuuden metsän yksilöllisen hoidon ja viisaan puunkorjuun takaaja. Ei mene kauaakaan, kun kaupunkimetsänomistajat ja naiset rakentavat sankaritarinoita metsureina. Puusepät, puurakennusala ja puutarhat tarvitsevat ammattitaitoista väkeä metsä- ja puualan töihin. Tuossapa naisille ja kaupunkilaisille uusi tulevaisuus!

Metsuri huoltaa koneet ja laitteet aina käytön jälkeen seuraavaa keikkaa varten. Joskus huoltoa joudutaan tekemään myös metsässä, jolloin metsurin luontainen käsityötaito ja työkalujen käyttö on arvossaan: työ ei saa keskeytyä koneiden, laitteiden ja varusteiden vuoksi. Myös polttoainetta on oltava hieman yli päivätyön verran, niin koneelle kuin metsurillekin.

Emännänpuukko.

Minä olen metsuri. Sain vuoden kestävän koulutukseni Nikkarilan metsätyökoulussa, Pieksämäellä vuosina 1976–1977. Olen tehnyt metsurin töitä sukuni mailla Sääminginsalon saarella. Edelleen harjoitan metsurin ammattiani viikoittain pienessä mittakaavassa sukuni alkuperäismailla. Silloin hoidan pientä metsäalaa, korjaan tuulenkaatoja ja pienpuuta mökin ja saunan lämmitykseen, ja jos vastaan sattuu arvokasta puuta kuten koivua, tiivistä havupuuta, kääpiä tai oksakimppuja, kerään ne talteen käsitöitä varten. Autan myös ystäviäni pienimuotoisten raivausten ja puutarhapuiden kaadoissa.

Näen metsän siis myös metsurin silmin ja erityisesti minua viehättää jatkuvan kasvatuksen menetelmä puuntuotannossa. Kun puuta kasvatetaan ja korjataan, tehtäköön se viisailla valinnoilla, tarkkaan ja harkiten valiten sekä työstäen. Hyvää puuta tarvitaan puusepäntyöhön ja rakentamiseen yhä enemmän. Tässä suomalaisen metsurin ammattitaito, paikallisten puulajien tuntemus ja tinkimätön asenne ovat tärkeä osa puuseppien tuotteita ja uusia puutaloja, jopa puukerrostaloja. Metsä- ja puutarhakaupungitkin ovat metsurin työmaata.

Parhaillaan ideoin ja konseptoin innovaatiotiimin jäsenenä metsureille uutta koneiden ja varusteiden digitalisaatiota, ja metsurinaisille ja kaupunkimetsänomistajille tyylikkäitä turva- ja metsävaatteita. Metsurin tarkkuus ja teho saavat uuden ulottuvuuden tulevaisuuden teknologioilla.

Mirja Metsuri

Mirja Nylander Metsuri

Tarinoita

Muistan vielä Nikkarilan metsätyökoulun ajoilta kevättalvisen päivän vuonna 1977. Tein harvennushakkuuta mäntyrinteessä – palstalla, joka rajoittui metsäautotiehen. Sahastani loppui bensa ja lähdin tankkaamaan. Olin huomannut jo aiemmin kaksi työtäni seuraamaan jäänyttä pilkkimiestä. Kun tulin tankkauspaikalle, he huikkasivat tervehdykset ja alkoivat kysellä tuttavallisesti, että mitäpä metsurille kuuluu. Vastasin tervehdykseen ja nostin kypärän päästäni. Miesten kulmakarvat nousivat: ”OHO… Sinä, sinä oletkin nainen… … ja käytät sahaa ammattilaisen ottein!”