Neuvoja

________________________________________________________

Keruutuoteneuvojat ovat sienten, marjojen ja yrttien tunnistamiseen, keräilyyn, käsittelyyn ja käyttöön perehtyneitä ja pätevöityneitä kouluttajia. Koulutuksensa he ovat saaneet toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa järjestettävissä neuvojakoulutuksissa, joita luonnontuotealan oppilaitokset järjestävät tarpeen mukaan.

Keruutuoteneuvojat järjestävät sienten, marjojen ja yrttien sekä muiden luonnontuotteiden koulutuksia poimijakursseilla ja neuvontaretkillä. Työpaikkoja ovat luontoalan järjestöt. Keruutuoteneuvojia toimii myös yrittäjinä. Neuvoja tuntee siis luonnontuotteet, joita voi kerätä ja hyödyntää.

Koulutuksissa ja retkillä keruutuoteneuvojat opettavat tunnistamaan syötävät sienet, marjat ja yrtit tai muut luonnontuotteet. Samoin opetetaan löytämään kerättävien lajien esiintymispaikat ja hallitsemaan poimintamenetelmät ja tarvittavat jatkotoimenpiteet. Erityistä huomiota kiinnitetään kaupalliseen keräykseen kuuluviin laatuasioihin sekä ”jokamiehen” velvollisuuksiin.

Metsakellinta_emannanpuukko
Emännänpuukko käy myös sienestykseen

Minä olen keruutuoteneuvoja. Sain koulutukseni Kullaan metsäoppilaitoksen viikon mittaisilla kursseilla (kaikkiaan kolme kurssia) vuosina 1986 – 1987. Lisäksi kävin Virpi Raipala-Cormierin yrttikurssin Frantsilan yrttitilalla vuonna 1988. Suomen Sieniseura ry:n järjestämille lukuisille mukaville sieniretkille olen myös osallistunut 1990-luvun vaihteessa. Olinpa Suomen Sieniseura ry:n hallituksen jäsen vuosina 1988-1990. Niin, ja oman graduni olen tehnyt luonnonvaraisten sienten ja marjojen markkinointimahdollisuuksista.

Olen ollut innokas luonnontuotteiden keräilijä ikäni ja saanut osan ruuastani ja terveellisestä ravinnostani suoraan luonnosta. Erityisinä luonnontuotteiden keräilyn ja käytön ulottuvuuksina minulla on kansanperinteen mukainen kasvien käyttö sekä uusien teknologioiden konseptointi ja kehitys luonnontuotteiden keräilyyn ja prosessointiin.

Näen yhä tärkeämpänä luonnontuotteiden keräilyn ja käytön jo niiden tutkittujen terveysvaikutustenkin vuoksi (linkit 1,2,3…) ja koko ajan saamme lisää tutkittua tietoa! Luonto ja sen tuotteet ovat keskeisessä asemassa niin sanotussa metsäkaupungissa, jossa, puistokaupungista poiketen, saa kasveja, marjoja, hedelmiä ja maanviljelystuotteita puutarhoista, kasvihuoneista, lähipalstoilta ja ympäröivältä maaseutualueelta. Tulevaisuuden kaupungit siirtyvät ekologiseen paikallistuotantoon, puistoja kehitetään puutarhoiksi, pihat ja katot tehdään kotiviljelyyn sopiviksi, ja yhteistilat tarjoavat ympärivuotista ravintoa koko kaupungille.

Maatalon tyttönä ja sääminkiläisen vesjkansan metsäviisausperinnön kantajana metsät ovat minulle erityisen tärkeä lähde luonnontuotteiden monipuoliseen ja moniulotteiseen käyttöön jo lapsuudesta asti. Tähän lisää ovat tuoneet metsurin, maatalous- ja metsätieteiden maisterin sekä keruutuoteneuvojan koulutukset. Nämä kaikki heijastuvat nykyisin järjestämiini metsäkellintäretkiin, joilla olemme yhtä metsän ja luonnon kanssa, marjoineen ja sienineen, juurineen, rihmastoineen, neulasineen ja maan suonimisineen. Vesjkansalaisen  luontoyhteys valtaa olomme.

Sienten, marjojen ja yrttien ohessa tunnistan hyvän puusepänpuun kasvupaikasta ja rungon ominaisuuksista, visakoivun rungosta, eri lajien kasvuolosuhteet maastossa ja niiden elinkelpoisuuden, pellon suonimisen ja usein myös kokea luonnon ja metsän pyhyyden. Koulutuksissani ja työpajoissa välitän näitä tietoja ja tunteita.

Mirja keruutuoteneuvoja

Metsakellinta keltavahvero

Tarinoita